Svenska Spel

IKO:s ungdomssektion

Ungdomssektionen är länken med styrelse och ideella verksamheten inom föreningen. Sektionen jobbar med övergripande frågor för verksamheten och ska vara en servicefunktion försportgrupp-ungdom och lagen. Bredvid ungdomssektionen jobbar sportgrupp-ungdom med ledar- och spelarutveckling samt att nå fastställda mål inom den sportsliga delen av ungdomsishockeyn inom IK Oskarshamn, se IKO Utbildar. Fokus ligger på individen och individuella färdigheter går före lagets resultat. Spelare ska därför ges utrymme att träna och spela med äldre och yngre kamrater under säsongen. Från och med 13 år höjs kraven och en långsiktig resa påbörjas för spelare ska förberedas för spel i J18 elit. Inom IK Oskarshamn ska alla ges möjlighet att spela seriespel upp till lägst A-pojkar U16.

För att följa upp lagens träningar och individens resultat genomför Temagruppen regelbundna ispass under säsongen.

Organisationsplan IKO Ungdom

För mer information kontakta kansli@ikoskarshamn.se

Copyright © 2015-2017 IK Oskarshamn

Produktion och drift: Sports Editing Sweden AB